• Udoskonalenie dotychczasowej
    technologii produkcji rozdzielnic,
    poprzez wprowadzenie do oferty rozdzielnic
    SN w izolacji powietrznej o zunifikowanej szerokości pól

Programy UE
Firma Energy Nortle Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt nr POIR.02.03.02-20.0021/18-00 pt.: „Udoskonalenie dotychczasowej technologii produkcji rozdzielnic, poprzez wprowadzenie do oferty rozdzielnic SN w izolacji powietrznej o zunifikowanej szerokości pól”. Głównym celem projektu jest udoskonalenie istniejącej technologii budowy rozdzielnic SN oraz uruchomienie produkcji tychże rozdzielnic.