• Ogłoszenia

Ogłoszenia

1.

Firma Energy Nortle sp. z o. o. sp. k. zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowym dotyczącym nowego produktu „Opracowanie koncepcji strategicznej wprowadzenia na rynek nowego produktu/usług”

2.

Firma Energy Nortle sp. z o. o. sp. k. zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowym dotyczącym strategii komunikacji „Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii i komunikacji marki firmy Energy Nortle sp. z o. o. sp. k.”

3.

Firma Energy Nortle sp. z o. o. sp. k. informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie ofertowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dnia 19.10.2017 r. w ramach projektu pt. „Zarządzanie wzornictwem kluczem do poprawy konkurencyjności firmy Energy Nortle sp. z o. o. sp. k.”

4.

Firma Energy Nortle sp. z o. o. sp. k. zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowym dotyczącym przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej w ramach projektu „Zarządzanie wzornictwem kluczem do poprawy konkurencyjności firmy Energy Nortle Sp. z o.o. Sp.k.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję – etap I.