• Zwiększenie zdolności
    produkcyjnych i usługowych
    firmy Energy Nortle

Programy UE
Firma Energy Nortle Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt nr WND-RPPD.01.05.00-20-0176/17 pt.: „Zwiększenie zdolności produkcyjnych i usługowych firmy Energy Nortle”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności produkcyjnych i usługowych firmy Energy Nortle, poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, unowocześnienie i optymalizację procesów produkcyjnych oraz wprowadzenie do oferty nowoczesnych usług projektowania, przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju.